• Beroepstitel : Algemeen Tandarts
  • Rizivnummer : 3-08122-47-001
  • Beroepsverzekering : GC1396851954
  • Ondernemingsn° : BE0825.377.849    
  • Honorariumtransparantie : Niet geconventionneerd

Wilt u een afspraak maken in de tandartsenpraktijk in Borsbeek ?