Bij vertraging in de betaling en na het versturen van de eerste herinnering zonder kosten volgens de voorwaarden en termijnen zoals beschreven in artikel XIX.2 van de Wet Economisch Recht, dient de klant te voldoen aan de volgende betalingsverplichtingen :

  • Rente, vastgesteld in overeenstemming met de wet van 4 mei 2023, zijnde de referentierentevoet plus 8 punten.

  • Een vaststaande vergoeding, berekend op de volgende manier over het resterende verschuldigde bedrag:

    • Minder dan of gelijk aan € 150: € 20

    • Tussen € 150,01 en € 500: € 30 plus 10% van het bedrag verschuldigd in het bereik tussen € 150,01 en € 500.

    • Meer dan € 500: € 65 plus 5% van het bedrag verschuldigd in het bovenste bereik boven € 500, met een maximum van € 2.000.

Vergelijkbare rente en een vaststaande vergoeding zijn ook verschuldigd aan de klant in het geval van niet-nakoming van zijn verplichtingen door het bedrijf. Deze worden berekend op basis van de werkelijke schade die door de klant is geleden en aangetoond.